Struktura i model zarządzania Grupą

Ważniejsze zmiany w strukturze i organizacji Grupy

Na koniec 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej Energa łącznie z podmiotem dominującym – spółką Energa SA, wchodziło 48 spółek. Spółki pogrupowane są w trzy segmenty biznesowe, zarządzane przez liderów segmentów - spółki bezpośrednio zależne od Energa SA. Czwartą grupę stanowią tzw. Spółki Pozostałe, bezpośrednio zależne od Energa SA, świadczące usługi wspólne dla Grupy oraz realizujące zadania dla Energa SA.

Model zarządzania Grupą Energa

Zobacz też