Działalność Grupy Energa, Misja i wizja

Działalność Grupy Energa

Działalność Grupy Kapitałowej Energa jest skoncentrowana w następujących kluczowych segmentach działalności:

  • Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, z największa liczbą zainstalowanych inteligentnych liczników i jeden z liderów pod względem niezawodności dostaw prądu
  • Grupa zajmuje pierwsze miejsce na polskim rynku pod względem przyłączeń odnawialnych źródeł energii i posiada wiodącą pozycję w produkcji własnej z OZE
  • Energa jest trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do obiorców końcowych

Misja i wizja

Zobacz też