Innowacje

Energa wdraża innowacyjne projekty – z korzyścią dla Klientów i podnoszące efektywność funkcjonowania Grupy, m.in.:

Współpraca z partnerami

Grupa Energa współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi, w tym m.in. z:

  • Instytutem Energetyki w Gdańsku,
  • Uniwersytetem Gdańskim,
  • Politechniką Gdańską,
  • Politechniką Opolską,
  • Instytutem Maszyn Przepływowych PAN,
  • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim,
  • Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz
  • Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Energa SA we współpracy z Politechniką Gdańską wydaje Kwartalnik Naukowy Energetyków - Acta Energetica. Prezentuje on wyniki badań i wdrożeń praktycznych rozwiązań w energetyce i jest jednym z najwyżej ocenianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism naukowych dotyczących tego obszaru.

Zobacz też