Zarząd

W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Pana Romana Pionkowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Energa SA ds. Strategii Rozwoju.

Obecna V Kadencja Zarządu Energa SA upływa z dniem 4 stycznia 2019 roku.

Dariusz Kaśków
Prezes Zarządu

Mariusz Rędaszka
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Grzegorz Ksepko
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

19 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 21 marca 2016 roku w skład Zarządu V kadencji Energa SA:

Marioli Anny Zmudzińskiej
Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Relacji Inwestorskich

Przemysława Piesiewicza
Wiceprezesa Zarządu Energa SA ds. Strategii Rozwoju.

Zobacz też