Obszar prawno-regulacyjny

W ramach obszaru prawno-regulacyjnego zidentyfikowanych i ocenionych zostało 25 ryzyk. Maksymalna ekspozycja składa się z 9 ryzyk kluczowych, 14 średnich i 2 niskich. Stosowane mechanizmy kontrolne powodują mitygację ryzyk do poziomu bieżącej ekspozycji, którą stanowią: 1 ryzyko kluczowe, 12 ryzyk średnich i 12 niskich. Grupa Energa narażona jest w tym obszarze na kluczowe ryzyka w kategorii Regulacyjne:

  • Bezpieczeństwa informacji

Zobacz też