Prognozy wyników finansowych

Zarząd Energa SA nie publikował prognoz dla jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych za rok obrotowy 2015.

Zobacz też