Dywidenda

  • Uchwała dotycząca podziału zysku netto podjęta została przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 kwietnia 2015 roku.
  • Na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczono 596 mln zł, czyli 1,44 zł na akcję.
  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 7 maja 2015 roku, a dywidendę wypłacono 21 maja 2015 roku.

Zobacz też