Oceny ratingowe

27 listopada 2015 roku Agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminową ocenę na poziomie „BBB”, a 21 grudnia 2015 roku Agencja Moody’s - na poziomie „Baa1”. Perspektywa obu ratingów jest stabilna.

Zobacz też