Społeczna odpowiedzialność Grupy Energa

Grupa Energa od lat konsekwentnie działa na rzecz otoczenia, wychodząc naprzeciw potrzebom poszczególnych grup interesariuszy.

O wszystkich prowadzonych aktywnościach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, Grupa każdego roku informuje w raportach prezentujących dane pozafinansowe. W 2015 roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się nie tylko zaprezentować dane, ale dodatkowo zmierzyć wpływ działań CSR podejmowanych przez spółki Grupy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Zobacz też