Strategia Grupy na lata 2013-2020

Strategia rozwoju Grupy Energa na lata 2013–2020

Strategia Grupy Energa zakłada utrzymanie wiodącej pozycji wśród polskich spółek użyteczności publicznej oraz dalszy wzrost efektywności i jakości oferowanych usług. Opiera się na trzech głównych filarach:

Filary Strategii rozwoju

Grupy Energa

Rozwój działalności
dystrybucyjnej

Minimalizacja wpływu
na środowisko

Realizacja strategii w 2015 roku

W 2015 roku Grupa Energa przeznaczyła 1,6 mld na inwestycje na terenie Polski. Zgodnie z planem realizowane były projekty związane z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej, a Grupa wydała na ten cel 1,1 mld zł.

Inwestycje te mają na celu ograniczanie strat energii na jej przesyle oraz stałą poprawę niezawodności zasilania, co wspiera bezpieczeństwo całego systemu elektroenergetycznego.

W 2015 roku:

  • przyłączono 30 tys. nowych klientów,
  • wybudowano i zmodernizowano 4 383 km linii średniego oraz niskiego napięcia,
  • przyłączono do sieci 937 nowych źródeł OZE,
  • kontynuowano trzeci etap montażu inteligentnych liczników AMI - etap dotyczy instalacji 450 tys. liczników (pierwsze dostawy i montaże trzeciego etapu zaczęły się w listopadzie 2014 roku).

W Segmencie Wytwarzanie nakłady inwestycyjne wyniosły 392 mln zł i dotyczyły m.in. remontu kapitalnego mającego na celu poprawę sprawności jednego z bloków Elektrowni B w Ostrołęce i dostosowanie urządzeń do restrykcyjnych regulacji unijnych.

Wydatki inwestycyjne związane były także z projektami rozwoju mocy wytwórczych w OZE,

  • Trwającą budową farmy wiatrowej Parsówek o mocy 26 MW
  • Zakończoną w październiku budową elektrowni fotowoltaicznej Czernikowo o mocy ok. 4 MW.

Zobacz też