Obszar strategiczny

W ramach obszaru strategicznego zidentyfikowanych i ocenionych zostało 45 ryzyk. Maksymalna ekspozycja na ryzyko składa się z 12 ryzyk kluczowych, 30 ryzyk średnich i 3 ryzyk niskich. Stosowane mechanizmy kontrolne powodują mitygację ryzyk do poziomu bieżącej ekspozycji, którą stanowią: 1 ryzyko kluczowe, 34 ryzyka średnie i 10 niskich. Grupa Energa narażona jest w tym obszarze na kluczowe ryzyka w kategorii Rynek:

  • Ryzyko Rynkowe

  • Handel energią elektryczną i paliwami

Zobacz też