Segment Dystrybucji

Podstawowy dla rentowności operacyjnej Grupy segment działalności polegającej na dystrybucji energii elektrycznej, która jest w Polsce działalnością regulowaną, prowadzoną w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Grupa Energa pozostaje naturalnym monopolistą na terenie północnej i środkowej Polski, gdzie znajdują się jej aktywa dystrybucyjne.

Funkcję lidera segmentu pełni spółka ENERGA-OPERATOR SA

1 Spadek o 2 tys. km wobec końca 2014 roku jest wynikiem urealnienia długości sieci po wykonanej paszportyzacji sieci

Stan na 31.12.2015 roku

Obszar dystrybucji energii elektrycznej spółki ENERGA-OPERATOR SA

W 2015 roku wolumen dostarczonej energii elektrycznej był wyższy w średnio o 3%, przede wszystkim dzięki większej o 4% sprzedaży w grupach przemysłowych.

W 2015 roku liczba klientów ENERGA-OPERATOR wzrosła o 0,2% w stosunku do ubiegłego roku – spółka ma 2,9 mln klientów.

Dzięki wprowadzeniu wewnętrznego monitoringu jakości osiągnięto wzrost jakości obsługi i satysfakcji klienta.

W Segmencie przeprowadzane są cykliczne spotkania z pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę klienta, mające na celu ciągłą poprawę poziomu obsługi.

ENERGA-OPERATOR w 2015 roku kontynuowała, zapoczątkowane w 2014 roku, badania sondażowe. Były one realizowane przez Agencję Badawczą TNS i prowadzone w ramach zespołu przy Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE).

Zobacz też