Zarządzanie ryzykiem w Grupie Energa

W Grupie Energa wdrożono zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem

Celem zarządzania ryzykiem w Grupie Energa jest identyfikacja potencjalnych szans i zagrożeń mogących mieć wpływ na organizację, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach i wsparcie realizacji celów.

Funkcjonujący w Grupie Energa Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZSZR) opracowany został w oparciu o powszechnie stosowane standardy zarządzania ryzykiem, takie jak COSO II, FERMA i ISO 31000.

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie Energa

W 2015 roku przeprowadzono aktualizację Metodyki Zarządzania Ryzykiem w Grupie Energa, zgodnie z którą struktura organizacyjna procesu zarządzania ryzykiem w Energa SA obejmuje następujące role i odpowiedzialności:

Przegląd ryzyka w Grupie Energa prowadzony jest metodą „bottom-up”, co oznacza, iż rozpoczyna się w Spółkach zależnych w Segmentach, dalej w Spółkach Liderów Segmentów, a na koniec w Energa SA, jako Spółce pełniącej rolę zarządczą w Grupie.

Zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem w Grupie Energa identyfikacja ryzyka odbywa się w oparciu o jednolity Model ryzyka, czyli zestawienie głównych obszarów i kategorii ryzyka, zapewniające kompleksową identyfikację ryzyka we wszystkich obszarach działalności.

Zobacz też