List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

w minionym roku Energa stawiała czoła licznym wyzwaniom. Zmiany w otoczeniu rynkowym oraz regulacyjnym wymagały stałego poszukiwania nowych rozwiązań, których celem było umacnianie naszej pozycji konkurencyjnej.

Wyniki za 2015 rok potwierdzają dobrą kondycję finansową Grupy Energa. W porównaniu do poprzedniego roku wypracowane zostały wyższe przychody i - pomimo trudnych warunków rynkowych - poprawiony został wynik w kluczowym z punktu widzenia generowanych zysków Segmencie Dystrybucji. To efekt m.in. wyższego zapotrzebowania na energię, niższych strat sieciowych i wyższych przychodów z opłat przyłączeniowych. Wysiłki segmentu Sprzedaży również zaowocowały wzrostem zysków – to stała praca nad nową ofertą produktową dla klientów oraz optymalizacją kosztów, w tym praw majątkowych. Z drugiej strony negatywny wpływ na wyniki Grupy miał spadek w obszarze wytwarzania spowodowany głównie skrajnie trudnymi warunkami hydrologicznymi, czynnikami rynkowymi i mniejszą produkcją związaną z remontem jednego z bloków w Elektrowni Ostrołęka.

Solidną pozycję rynkową Energi potwierdzają ratingi inwestycyjne renomowanych instytucji. Pod koniec listopada Agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminową ocenę na poziomie „BBB”, a w grudniu Agencja Moody’s - na poziomie „Baa1”. Perspektywa obu ratingów jest stabilna. W marcu ubiegłego roku akcje Energa SA awansowały do indeksu WIG20, grupującego największe i najbardziej płynne spółki notowane na GPW. Z naszymi Akcjonariuszami dzielimy się zyskiem. W minionym roku po raz kolejny wypłaciliśmy dywidendę, a jej wysokość wyniosła 596 mln zł, czyli 1,44 zł na akcję.

W 2015 roku Energa zgodnie z planem realizowała inwestycje związane z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej. Przynoszą one znaczne korzyści, choćby z tytułu ograniczania strat energii na jej przesyle, poprawy niezawodności zasilania, tj. rzadszych i krótszych awarii. Grupa rozwija najbardziej zaawansowane w Polsce projekty sieci inteligentnych i jest liderem w instalacji inteligentnych liczników poboru energii, bez których niemożliwe jest wprowadzanie nowych rozwiązań w energetyce, korzystnych zarówno dla klientów, jak i firmy. Dzięki temu możemy iść dalej i wdrażać pionierskie projekty, jak Smart Toruń czy Living Lab w Gdyni. W 2015 roku oddaliśmy do użytku największą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną, trwają końcowe prace związane z budową farmy wiatrowej. W naszej polityce inwestycyjnej uwzględniamy zakładany rozwój generacji rozproszonej oraz instalacji prosumenckich. Już teraz do sieci Grupy Energa przyłączonych jest najwięcej odnawialnych źródeł w Polsce, m.in. połowa wszystkich farm wiatrowych.

Przed nami kolejne wyzwania. Dokonujemy przeglądu inwestycji i aktualizujemy strategię. Jej ostateczny kształt musi uwzględniać politykę gospodarczą i strategiczne bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dominującym i kluczowym obszarem działalności Grupy pozostanie dystrybucja energii elektrycznej, ważnym elementem będzie także utrzymanie wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie wytwórczym spółki, co wyróżnia nas na tle pozostałych grup energetycznych. Dużą wartość widzimy w stopniowej ewolucji w kierunku zwiększania mocy wytwórczych w Grupie i zdynamizowaniu inwestycji w tym obszarze. Chcemy to osiągnąć m.in. dzięki zwiększaniu udziału w wysokosprawnej kogeneracji. W imieniu Zarządu Energa SA pragnę podziękować Pracownikom całej Grupy za istotny wkład w jej rozwój – bez ich wsparcia i zaangażowania nie bylibyśmy w stanie realizować naszych zamierzeń. Inwestorom, Klientom i Kontrahentom dziękuję za zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa oczekiwań.

Zobacz też