Obszar operacyjny

W ramach obszaru operacyjnego zidentyfikowanych i ocenionych zostało 99 ryzyk. Maksymalna ekspozycja na ryzyko składa się z 20 ryzyk kluczowych, 60 ryzyk średnich i 19 ryzyk niskich. Stosowane mechanizmy kontrolne powodują mitygację ryzyk do poziomu bieżącej ekspozycji, którą stanowią: 1 ryzyko kluczowe, 47 ryzyk średnich i 51 niskich. Grupa Energa narażona jest w tym obszarze na kluczowe ryzyka w kategorii IT:

  • Funkcjonalności Systemów IT

Zobacz też