Akcjonariat Energa SA

Struktura akcjonariatu Spółki Energa

  • Akcjonariuszem większościowym Spółki jest Skarb Państwa.
  • Na koniec 2015 roku Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) miały 7,52% udziału w strukturze akcjonariatu. W stosunku do ostatniego dnia grudnia poprzedniego roku udział OFE wzrósł o 1,89%.
  • W akcjonariacie znajdującym się w wolnym obrocie blisko 73% stanowią akcjonariusze zagraniczni, głównie ze Stanów Zjednoczonych (30%), Wielkiej Brytanii (16%) i Niemiec (8%).

Udział akcjonariuszy Spółki Energa w wolnym obrocie wg kraju pochodzenia w 2015 roku

Zobacz też