Relacje inwestorskie

Biuro Relacji Inwestorskich Energa SA dba o efektywną komunikację ze wszystkimi grupami interesariuszy. W 2015 roku zrealizowano szereg działań.

W ramach cyklicznych elementów pracy w 2015 r.:

  • opublikowano 4 raporty okresowe,
  • 31 raportów bieżących,
  • odbyło ponad 200 indywidualnych spotkań z inwestorami instytucjonalnymi (w ramach konferencji inwestorskich lub non-deal roadshows),
  • zorganizowano 4 konferencje wynikowe wraz z transmisją online,
  • kontynuowana jest stała współpraca z analitykami wydającymi rekomendacje dotyczące spółek – w 2015 roku 19 domów maklerskich stale monitorowało wyniki Grupy.

We wrześniu 2015 roku Spółka zorganizowała tzw. study tour w Gdańsku dla grupy analityków i inwestorów instytucjonalnych aby umożliwić im jeszcze lepsze poznanie modelu biznesowego Grupy Energa.

Zobacz też