List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

W minionym roku Grupa Energa kontynuowała pracę nad umacnianiem pozycji konkurencyjnej. Efektem podjętych działań jest bezpieczna pozycja finansowa i dobre wyniki osiągnięte w każdym z obszarów działalności. Widoczna jest coraz większa rola Grupy Energa, nie tylko jako jednego z największych pracodawców na Pomorzu, ale również jako Grupy, która pełni ważne funkcje z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ostatnie kwartały przyniosły wiele zmian w otoczeniu rynkowym oraz regulacyjnym. W opinii Rady Nadzorczej Grupa Energa jest do nich dobrze przygotowana. Stale podnoszona jest efektywność w zakresie dystrybucji, a w obszarze sprzedaży energii elektrycznej Grupa pracuje nad ulepszeniem oferty produktowej i jakości obsługi Klienta. Działania te przekładają się korzystnie na zanotowane wyniki.

W 2015 roku Grupa, zgodnie z założonym planem, zrealizowała na terenie całej Polski inwestycje o wartości 1,6 mld z, które były w dużej mierze skoncentrowane na Segmencie Dystrybucji. Inwestycje umożliwiają ograniczanie strat energii oraz stałą poprawę niezawodności zasilania, co jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa całego systemu elektroenergetycznego. Realizowano również zadania związane z poprawą sprawności jednego z bloków Elektrowni B w Ostrołęce i dostosowaniem urządzeń do restrykcyjnych regulacji unijnych. Wydatki inwestycyjne związane były także z projektami rozwoju mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii.

Warto podkreślić, że działalność Grupy prowadzona jest z zachowaniem najwyższych standardów i reguł odpowiedzialnego biznesu. Społeczne zaangażowanie wyraża się zarówno w zarządzaniu zgodnym z najwyższymi standardami w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego oraz relacji z inwestorami, ale także w podejmowaniu inicjatyw ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W grudniu 2015 roku Energa po raz kolejny weszła w skład giełdowego indeksu RESPECT, grupującego spółki, w których standardy w tym zakresie są najwyższe.

W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować wszystkim osobom, dzięki którym Grupa Energa skutecznie realizuje swoje cele. Jestem przekonana, że dzięki zaangażowaniu Zarządu oraz wszystkich Pracowników Spółka będzie konsekwentnie umacniać swoją pozycję rynkową i realizować postawione przed nią zadania, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zobacz też