Audytor

Podmiotem uprawnionym, badającym Sprawozdanie finansowe Energa SA oraz Grupy Kapitałowej Energa jest PricewaterhouseCoopers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka („PwC”).

Zobacz też