Sytuacja makroekonomiczna

Krajowa gospodarka w 2015 roku rozwijała się w tempie nieco szybszym niż rok wcześniej.

3,6% - realny wzrost PKB w 2015 roku, według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego.

To najwyższe tempo wzrostu gospodarczego od czterech lat. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, ale również na PKB pozytywnie oddziaływał eksport netto.

Solidne tempo wzrostu PKB w Polsce potwierdza wskaźnik PMI, który w grudniu 2015 roku wyniósł 52,1 pkt.

Wartość tego wskaźnika powyżej 50 pkt sygnalizuje ogólną poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym, co odzwierciedlone zostało we wzroście wielkości produkcji. Zawiodła natomiast liczba nowych zamówień, która w grudniu rosła najwolniej od trzech miesięcy.

Sytuacja na krajowym rynku pracy stanowiła kolejny pozytywny impuls dla koniunktury gospodarczej Polski.

9,8% - Stopa bezrobocia rejestrowanego. Od sierpnia 2015 roku kształtowała się na poziomie jednocyfrowym.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2015 roku w ujęciu r/r wyniósł 4,2%, zaś przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej było na poziomie 3 899,78 zł.

3,9% - spodziewany wzrost PKB w pierwszym kwartale 2016 roku, a w drugim kwartale wynieść ma 3,6%.

Zobacz też