Segment Sprzedaży

Segment Sprzedaży, którego liderem jest ENERGA-OBRÓT SA prowadzi sprzedaż energii elektrycznej, gazu i dodatkowych usług zarówno jako odrębnych produktów oraz w ramach pakietów do wszystkich segmentów klientów. Na koniec 2015 roku Grupa Energa obsługiwała 2,9 mln odbiorców, z czego przeszło 2,6 mln stanowili klienci taryfy G, czyli gospodarstwa domowe.

Segment Sprzedaży koncentruje się na jakości obsługi we wszystkich kanałach kontaktu oraz na wdrażaniu rozwiązań podnoszących efektywność procesów i narzędzi obsługowych.

W 2015 roku kontynuowaliśmy rozwój Sieci Sprzedaży, która liczy 62 lokalizacje i składa się z 9 Salonów własnych oraz 53 Placówek Partnerskich. Sieć sprzedaży rozwija się w oparciu o współpracę z partnerami zewnętrznymi, którzy oferują usługi i produkty Segmentu w punktach sprzedażowych prowadzonych na terenie kraju (w Punktach Partnerskich i Punktach Sprzedaży w galeriach handlowych).

Rozmieszczenie Salonów Sprzedaży i Punktów Partnerskich spółki ENERGA-OBRÓT SA

Portfolio produktowe zostało wzbogacone w 2015 roku o nowe rozwiązania:

  • Super Energa – produkt dedykowany klientom indywidualnym, w jego ramach dostępne są dwa warianty ubezpieczeń.
  • Oferta Różnicowa – przeznaczona dla klientów biznesowych. Zakłada redukcję mocy na żądanie i uzyskanie z tego tytułu benefitu w postaci opłaty zastępczej.
  • ENERGA-OBRÓT poza rynkiem energii elektrycznej, działa również na rynku gazu - oferta została przygotowana z myślą o klientach chcących obniżyć koszty związane z zakupem wysokometanowego gazu ziemnego.
  • W stałej sprzedaży dla klientów indywidualnych pozostają produkty rozliczeniowe takie jak Rozliczenia Rzeczywiste czy Rozliczenia Pre-Paid.
  • Klienci mogą również korzystać z benefitów, które dostarcza im program bonusowy PAYBACK.
  • W ofercie jest również produkt Taniej po Godzinach, który pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności poprzez przesunięcie zużycia energii elektrycznej we wskazane godziny, w których jest ona tańsza.

Zobacz też