Perspektywy rozwoju i realizacji strategii w 2016 roku

Nadrzędnym celem Spółki jest wzrost wartości firmy gwarantujący zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy.

Poprzez duży udział działalności regulowanej w strukturze biznesowej Grupa utrzymuje status przedsięwzięcia o niskim profilu ryzyka. W efekcie jest relatywnie odporna na niekorzystne zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej.

W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie regulacyjne i biznesowe Zarząd Energa SA planuje w 2016 roku aktualizację kierunków rozwoju Grupy.

Segment Dystrybucji

Grupa Energa konsekwentnie dąży do objęcia pozycji lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych poprzez zwiększenie efektywności i niezawodności sieci w połączeniu z najwyższą jakością obsługi klienta.

1,2 mld zł – planowane nakłady inwestycyjne w Segmencie Dystrybucji w 2016 r.

4,5% wzrost w porównaniu do 2015 r.

Kluczowe kierunki inwestowania to:

 • Realizacja inicjatyw mających wpływ na poprawę wskaźników SAIDI/ SAIFI,
 • Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI,
 • Wdrożenie systemu łączności trankingowej TETRA.

Aspiracją Segmentu Dystrybucji jest bycie liderem wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych organizacyjnych i procesowych.

Grupa Energa stosuje nowatorskie rozwiązania w takich obszarach jak:

Mapa drogowa wdrożenia sieci Smart Grid

Budowa lokalnego obszaru bilansowania

Międzynarodowy projekt UPGRID - rozwój w OSD funkcjonalności, które służą integracji sieci nN i SN z zarządzaniem stroną popytową i generacją rozproszoną.

Wdrożenie sieci inteligentnej

Inteligentne opomiarowanie

Segment Wytwarzanie

 • W 2015 roku uruchomiono największą w Polsce farmę fotowoltaiczną. Znajduje się ona w gminie Czernikowo koło Torunia i mam moc prawie 4 MW.
 • W 2016 roku:
  • Do użytku oddana zostanie farma wiatrowa w Parsówku.
  • Planowane jest zgłoszenie nowych projektów do aukcji OZE.
  • Kontynuowany będzie projekt dostosowania Elektrowni Ostrołęka B do zaostrzonych wymogów środowiskowych, poprzez budowę instalacji redukcji tlenków azotu i montaż elektrofiltrów.

Segment Sprzedaży

ENERGA-OBRÓT SA realizuje działania mające na celu wzrost generowanych zysków oraz liczby klientów. Są to głównie aktywności:

 • Akwizycyjnych poza terenem OSD Energa,
 • Lojalizacyjnych, chroniących dotychczasową bazę przed działaniami konkurencji.

W 2015 roku:

 • Wprowadzone zostały mechanizmy i działania zwiększające dynamikę sprzedaży oferty dual-fuel opartej o energię elektryczną i gaz,
 • Prowadzone były prace analityczne zmierzające do wprowadzenia kolejnych mediów do oferty Segmentu.

W 2016 roku:

 • Planowane jest rozpoczęcie sprzedaży produktów finansowych wspierających klientów przy regulowaniu należności za zużyte media, usługi i produkty oferowane przez Spółkę,
 • Konsekwentnie prowadzone są analizy mające na celu identyfikację nowych niszowych rynków, których eksploracja pozwoli na zwiększenie zysków i utrzymanie konkurencyjnej pozycji Segmentu.

W 2016 roku niezmiennie największy wpływ na działalność segmentu sprzedaży będą miały regulacje dotyczące „Sprzedawcy z urzędu” oraz rosnąca konkurencyjność rynku energii.

Zobacz też