Zatrudnienie w Grupie Energa

Na koniec 2015 roku Grupa Energa zatrudniała 8,5 tys. osób

W porównaniu do końca 2014 roku zatrudnienie było niższe o 43 osoby, czyli o 0,5%. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w Segmencie Dystrybucji o 178 osób, co było głównie efektem odejść w ramach programów indywidualnych odejść z inicjatywy pracowników i naturalnej rotacji oraz w Segmencie Wytwarzanie o 47 osób, przede wszystkim w związku z zamknięciem Zakładu Produkcyjnego w Szepietowie należącym do spółki Ekologiczne Materiały Grzewcze Sp. z o. o oraz kontynuacją odejść pracowników w ramach Programów Dobrowolnych Odejść. Jednocześnie w Segmencie Sprzedaży wzrosło zatrudnienie o 178 osób, głównie w wyniku realizacji inicjatywy wzrostu jakości obsługi klientów, trwającym wdrożeniem systemu obsługi sprzedaży oraz rozbudową sieci sprzedaży do klienta biznesowego i masowego.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w Grupie Energa za okres styczeń – grudzień 2015 roku wyniosło 8 472 etaty, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego kształtowało się na poziomie 9 144 etaty.

Zobacz też