Badania i rozwój

W 2015 roku na badania, rozwój i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych Grupa Energa przeznaczyła w sumie 265,2 mln zł, co stanowi około 2,75% procent jej skonsolidowanych kosztów działalności.

Realizowane projekty pozwalają Grupie poprawiać efektywność działania, a jej klientom osiągać wymierne korzyści. Energa ma ambicję być najbardziej nowoczesną grupą energetyczną w kraju, zarówno w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i procesowych, a także w zakresie kształtowania modelu rynku i otoczenia regulacyjnego.

Z punktu widzenia Grupy Energa, najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju związane są z obszarami:

Smart Grid

Smart City

Magazynowanie energii

Nowe technologie w zakresie źródeł wytwórczych (w tym OZE)

Mobilność elektryczna

W wymienionych obszarach w 2015 roku kontynuowana była realizacja projektów związanych m.in. z AMI, Odpowiedzią Strony Popytowej (DSR), magazynowaniem energii, eMobility czy też podniesieniem efektywności procesów konwersji energii.

Zobacz też