Rynek energii elektrycznej w Polsce

Otoczenie rynkowe ma istotne znaczenie dla osiąganych przez Grupę wyników finansowych. W tym świetle zwraca się uwagę w szczególności na:

  • Notowania cen energii elektrycznej,
  • Notowania praw majątkowych,
  • Notowania uprawnień do emisji CO2,
  • Ceny węgla kamiennego (będącego podstawowym paliwem produkcyjnym),
  • Mechanizmy regulacyjne funkcjonujące na rynku takie jak m.in. Operacyjna Rezerwa Mocy (ORM).

Zobacz też