Energa na tle branży

Grupa Energa to jedna z czterech dużych zintegrowanych pionowo grup energetycznych działających w Polsce

Koncerny są rozdzielone geograficznie pod względem obszarów, na których prowadzą działalność dystrybucji energii elektrycznej. Obszar działalności dystrybucyjnej Energa obejmuje północną i środkową Polskę.

Obszar dystrybucji najważniejszych koncernów energetycznych

W segmencie dystrybucji Energa, pod względem takich wskaźników jak długość linii i wartość regulacyjna aktywów dystrybucyjnych, znajduje się na trzecim miejscu, za PGE i Tauronem. Ze względu na uwarunkowania historyczne, zasięg usług dystrybucyjnych przekłada się na liczbę klientów w segmencie obrotu. Pod tym względem Energa również ma trzecie miejsce w kraju.

Energa w porównaniu do pozostałych koncernów ma mały udział w wytwarzaniu konwencjonalnym. Grupa dysponuje jedną cieplną jednostką systemową o mocy osiągalnej 647 MW (Elektrownia Ostrołęka B). Jest to znacząco mniej niż w przypadku pozostałych koncernów, spośród których największą mocą osiągalną dysponuje PGE, a na drugim miejscu znajduje się Tauron.

Odmienna sytuacja ma miejsce w obszarze energetyki odnawialnej, który był w ostatnich latach dynamicznie rozwijany w Grupie.

Energa rywalizuje z PGE o pozycję lidera Pod względem produkcji ze źródeł wodnych i wiatrowych.

Zobacz też