Emisje obligacji

W 2015 roku nie zaszły zmiany w zakresie programu emisji obligacji krajowych ustanowionego we wrześniu 2012 roku, w ramach którego pierwsza emisja została przeprowadzona w październiku 2012 roku na kwotę 1 000 mln zł.

Zobacz też