Rada nadzorcza

Obecnie w skład Rady Nadzorczej Energa SA wchodzą:

  • Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bogdan Skalski - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Szczepaniec i Pan Andrzej Powałowski spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują:

  • Komitet Audytu w składzie: Zbigniew Wtulich, Marek Szczepaniec, Andrzej Powałowski,
  • Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w składzie: Paula Ziemiecka-Księżak, Zbigniew Wtulich oraz Bogdan Skalski.

Zobacz też