Rok 2015 w liczbach

Kierunki rozwoju

Odpowiedzialność społeczna

Grupa Energa od lat dba o zachowanie odpowiednich proporcji między swoją działalnością biznesową a otoczeniem. Od momentu giełdowego debiutu dwukrotnie zakwalifikowana została do składu indeksu RESPECT, grupującego spółki odpowiedzialne społecznie i zarządzane według najlepszych standardów. To potwierdzenie, że biznes Grupy prowadzony jest w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Zobacz raport CSR

Działalność Grupy prowadzona jest z zachowaniem najwyższych standardów i reguł odpowiedzialnego biznesu. Społeczne zaangażowanie wyraża się zarówno w zarządzaniu zgodnym z najwyższymi standardami w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego oraz relacji z inwestorami, ale także w podejmowaniu inicjatyw ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

Paula Ziemiecka-Księżak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Energa SA

Wyniki finansowe

2,2
mld zł EBITDA
10,8
mld zł przychodów
840
mln zł zysku netto