Liczba klientów ENERGA-OPERATOR SA

Liczba klientów ENERGA-OPERATOR SA na 31 grudnia (wg grup taryfowych)

Grupy taryfowe
w ENERGA-OPERATOR
Stan na 31 grudnia
2015
Stan na 31 grudnia
2014
Stan na 31 grudnia
2013
Stan na 31 grudnia
2012
Zmiana
w 2015/2014 (%)
Grupa taryfowa A 90 72 66 57 25%
Grupa taryfowa B 6 777 6 540 6 279 6 045 4%
Grupa taryfowa C 295 030 299 190 301 493 299 283 -1%
Grupa taryfowa G 2 670 053 2 660 526 2 638 170 2 611 382 0%
RAZEM 2 971 950 2 966 328 2 946 008 2 916 767 0%

Grupa taryfowa A – najwięksi klienci, podłączeni do linii wysokiego napięcia (110 kV) np. huty, kopalnie, stocznie i inne duże zakłady przemysłowe; Grupa taryfowa B – duże zakłady przemysłowe podłączone do linii średniego napięcia (od 1 kV do 60 kV), np. fabryki, szpitale, centra handlowe, obiekty wypoczynkowe i rozrywkowe; Grupa taryfowa C – klienci instytucjonalni podłączeni do linii niskiego napięcia (do 1 kV), np. banki, sklepy, kliniki, punkty handlowe i usługowe, oświetlenie ulic; Grupa taryfowa G – gospodarstwa domowe i podobni odbiorcy, niezależnie od napięcia przyłącza.