Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży

Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży w GWh

Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży w GWh 2015 2014 2013 2012 Zmiana
2015/2014 (%)
Sprzedaż energii detaliczna 16 767 16 364 18 248 20 482 2%
Sprzedaż energii na rynku hurtowym, w tym: 8 892 9 720 12 764 7 802 -9%
Sprzedaż energii na rynek bilansujący 428 331 823 537 29%
Sprzedaż energii na pokrycie strat sieciowych i potrzeby własne do ENERGA-OPERATOR* -16 1 561 1 593 1 643 > -1 00%
Pozostała sprzedaż hurtowa 8 480 7 828 10 348 5 623 8%
Sprzedaż energii razem 25 658 26 084 31 012 28 284 -2