Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Energa

Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Energa na dzień 31 grudnia

2015 2014 2013
Segment Dystrybucji 5 257 5 435 6 079
Segment Wytwarzania 1 511 1 558 1 641
Segment Sprzedaży 1 160 982 1 303
Pozostałe 572 568 761
Razem 8 500 8 543 9 784