Wskaźniki rentowności i płynności

Wskaźniki rentowności i płynności

Wskaźnik 2015 2014 2013 2012
Rentowność kapitałów własnych (ROE) - w % 9,5 11,8 9,2 5,9
Rentowność sprzedaży (ROS) - w % 7,8 9,5 6,5 4,1
Rentowność majątku (ROA) - w % 4,6 5,6 4,3 3,1
Wskaźnik płynności bieżącej 2 2,1 1,8 1,8

* Dane 2012-2014 przekształcone