Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne w mln zł

w mln zł 2012 2013 2014 2015 Zmiana
2015/2014 (%)
Segment Dystrybucji 1 364 1 397 1 148 1 123 -2%
Segment Wytwarzania 408 1 333 271 392 45%
Segment Sprzedaży 30 43 38 58 53%