Wyniki Segmentu Wytwarzania Grupy Energa

Wyniki Segmentu Wytwarzania Grupy Energa (mln zł)

w mln zł 2015 2014 2013 2012 Zmiana
2015/2014 (%)
Przychody 1 384 1 823 1 552 1 516 -24%
EBITDA 375 698 233 164 -46%
w tym amortyzacja 168 142 110 102 18%
EBIT 207 556 124 62 -63%
Zysk netto 115 384 75 30 -70%
CAPEX 392 271 1 333 408 45%