Wyniki Segmentu Sprzedaży Grupy Energa

Wyniki Segmentu Sprzedaży Grupy Energa (mln zł)

w mln zł 2015 2014 2013 2012 Zmiana
2015/2014 (%)
Przychody 5 740 5 715 7 109 7 179 0%
EBITDA 172 131 226 264 31%
w tym amortyzacja 34 30 27 25 13%
EBIT 138 101 199 240 37%
Zysk netto 119 108 186 192 10%
CAPEX 58 38 43 30 53%