Wyniki Segmentu Dystrybucji Grupy Energa

Wyniki Segmentu Dystrybucji Grupy Energa (mln zł)

w mln zł 2015 2014 2013 2012 Zmiana
2015/2014 (%)
Przychody 4 255 3 997 3 796 3 684 6%
EBITDA 1 688 1 536 1 561 1 218 10%
w tym amortyzacja 711 692 640 608 3%
EBIT 977 844 921 610 16%
Zysk netto 667 599 612 320 11%
CAPEX 1 123 1 148 1 397 1 364 -2%