Wyniki EBITDA Grupy Energa w podziale na Segmenty 

Wyniki EBITDA Grupy Energa w podziale na Segmenty w mln zł

w mln zł 2015 2014 2013 2012 Zmiana
2015/2014 (%)
Dystrybucja 1 688 1 536 1 561 1 218 10%
Wytwarzanie 375 698 233 164 -46%
Sprzedaż 172 131 226 264 31%
Pozostałe oraz wyłączenia i korekty konsolidacyjne -39 -58 -54 -17 33%
EBITDA Razem 2 196 2 307 1 965 1 629 -5%