Wielkości wskaźników SAIDI i SAIFI

Wielkości wskaźników SAIDI i SAIFI

Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
SAIDI* 285,8 262,2 355 308,8
nieplanowane z katastrofalnymi 239,4 203,7 283,9 225,1
planowane 46,4 58,4 71,1 83,7
SAIFI** 3,4 3,5 3,4 3,8
nieplanowane z katastrofalnymi 3,1 3,1 2,9 3,4
planowane 0,3 0,4 0,4 0,4

*Liczba minut na odbiorcę we wskazanym okresie

**Zakłócenia na odbiorcę we wskazanym okresie