Produkcja ciepła

Produkcja ciepła

Produkcja ciepła brutto w TJ 2015 2014 2013 2012 Zmiana
2015/2014 (%)
ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.* 2 226 2 264 2 480 2 496 -2%
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 1 399 1 452 1 468 1 604 -4%
ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. 280 137 - - > 1 00%
Produkcja ciepła brutto razem 3 905 3 853 3 948 4 100 1%

* W tym EC Kalisz, której majątek został włączony w 2014 roku do ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.