Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych

Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych w GWh – sprzedaż zafakturowana*

2012 2013 2014 2015* Zmiana
w 2015/2014 (%)
Grupa taryfowa A (WN) 3 783 3 948 4 143 4 280 3%
Grupa taryfowa B (SN) 6 654 6 829 7 210 7 531 4%
Grupa taryfowa C (nN) 4 172 4 250 4 246 4 283 1%
Grupa taryfowa G (nN) 5 450 5 418 5 323 5 392 1%
Dystrybucja energii razem 20 058 20 444 20 923 21 486 3%

*W przypadku danych za rok 2015 (dotyczy taryf C i G) dane o sprzedaży zafakturowanej zostały powiększone o wolumen dostarczonej energii elektrycznej (na podstawie odczytów), który nie został zafakturowany ze względu na przesunięcie fakturowania związane z migracją danych do nowych systemów bilingowych.